Følg L 203 Lov om social pension med videre
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Peter Hummelgaard (Justitsminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Vedtaget
9/6
2022
VEDTAGET

Lovforslag: L 203 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. (Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse).

9/6
2022

Salen: Lov om social pension (3. beh)

Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med videre, lov om arbejdsløshedsforsikring med videre og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (L 203).

7/6
2022
2. BEHANDLING

Salen: Lov om social pension med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med videre, lov om arbejdsløshedsforsikring med videre og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (L 203).

2/6
2022
SPØRGSMÅL OG SVAR

Lovspørgsmål

2/6
2022
1. BEHANDLING

Salen: Lov om social pension med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med videre, lov om arbejdsløshedsforsikring med videre og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (L 203).

23/5
2022
FREMSAT

Lovforslag: L 203 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. (Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse).