Følg L 24 Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Peter Hummelgaard (Justitsminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Fremsat
27/10
2022
1. BEHANDLING

Salen: Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse med videre med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse med videre, lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser (L 24).

5/10
2022
FREMSAT

Lovforslag: L 24 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser. (Udmøntning af Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser).