Bliv
kontaktet

Arbejdsmarked

I Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk sætter vi det danske arbejdsmarked under lup, når vi stiller skarpt på alt fra overenskomstforhandlinger, til vilkårene for dem, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet. Vi sætter fokus på et arbejdsmarked, der i disse år gennemgår en rivende udvikling og ser nærmere på, hvor det danske arbejdsmarked er på vej hen, når vi ser frem mod de næste 5 eller 10 år? Vi stiller skarpt på arbejdsmarkedspolitik med besøg fra eksperter og hovedrolleindehavere og tager debatten i netværket.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden de sidste 30 år og har bl.a. erfaring fra stillinger i Finansministeriet, Dagbladet Børsen og senest som pressechef i Dansk Industri

Program

Tidligere begivenheder

Vis

31/1-2023

Professor og formand for Reformkommissionen, Nina Smith; Lars Andersen, Direktør i Arbejderbevægelsens erhvervsråd; Mads Eriksen Storm, Uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv

Fællesmøde: Reformer, arbejdsudbud og uddannelse

Reformkommissionen med professor Nina Smith i spidsen er kommet med sine anbefalinger, som er rettet mod bl.a. de videregående uddannelser, og hvordan vi kan skabe et uddannelsessystem, som er bedre til at sikre sammenhæng mellem det lærte og arbejdsmarkedet. I anbefalingerne fremhæves både mangel på arbejdskraft, restgruppeproblematikken, som kræver nye tiltag, balancen mellem de unges uddannelsesvalg og de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, fremtidige skævheder på arbejdsmarkedet som følge af, at der eksempelvis er færre og færre, som vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Det har konsekvenser for dansk velfærd, velstand, grøn omstilling og meget mere.

Til dette netværksmøde ser vi nærmere på anbefalingerne og tager diskussionen om, hvorvidt de kan styrke vores uddannelsessystem samt sikre et større arbejdsudbud. Mødet finder sted i fællesskab med Altingets netværk om arbejdsmarked.

Oplægsholdere: Nina Smith, Professor og formand for Reformkommissionen, Lars Andersen, Direktør i Arbejderbevægelsens erhvervsråd og Mads Eriksen Storm, Uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv 

BLOX, Bryghusgade 1, 1473 København, kl. 9:30-12:30

19/4-2023

Dorte Caswell, professor, Aalborg Universitet

Hvad skal vi bruge den aktive beskæftigelsespolitik til?

Hvilken rolle spiller den aktive arbejdsmarkedspolitik i dag? Hvem er det, som kommer ind i systemet? Hvilken hjælp får de? Og er den aktive beskæftigelsespolitik stadig en af hjørnestenene i den danske flexicurity-model? Den forrige regeringen skar 380 millioner kroner af kortere kurser og sundheds- og sociale tilbud til ledige for at finansiere arnepensionen. Herudover har man fundet endnu flere penge hos jobcentrene ved at fjerne et lovkrav om, at unge under 30 år højest skal have en måned mellem jobcentrenes aktiveringstilbud. I 2017 skar også VLAK-regeringen 870 mio kr. ned på vejledning og opkvalificering for at finansiere afgiftslettelser til erhvervslivet. Politisk er man hurtig til at finde penge hos jobcentrene til andre områder. Læg dertil en generel ændring i vores syn på ledighed, og de regler og krav som gælder for ledige i løbet af de seneste ca. 25 år, som har betydet kortere og lavere ydelser. Samtidig har beskæftigelsen aldrig været højere. Tilsammen giver det en ny rolle for beskæftigelsessystemet, som vi ser nærmere på til dette møde.

Lokation følger, kl. 9:30-12:30

2/6-2023

Anna Ilsøe, lektor, FAOS på Københavns Universitet

Udfordrer det atypiske arbejde den danske model?

Det er efterhånden velkendt, at den teknologiske udvikling har haft store konsekvenser for arbejdsmarkedet, både når det kommer til, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder. Som konsekvens af udviklingen befinder en større gruppe sig i dag i atypiske ansættelsesforhold på arbejdsmarkedet. Det er personer, som f.eks. ikke længere har en traditionel arbejdsgiver, men er tilknyttet arbejdsmarkedet under navne som solo-selvstændige, frie fugle, projektansatte, freelancere, prekariatet eller iprofs osv. Men hvor står udviklingen i dag? Vi ser nærmere på den seneste udvikling i platformsøkonomien og atypiske ansættelser, og dykker ned i konsekvenserne for den danske model.

Lokation følger, kl. 9:30-12:30

14/9-2023

Kragerup Gods

Døgnmøde

Det årlige døgnmøde for Altingets netværk for arbejdsmarked afholdes i de idylliske omgivelser på Kragerup. Til døgnmødet drøfter vi centrale politiske spørgsmål på det danske arbejdsmarked, og vil gå i dybden med udvalgte temaer.

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 9:00-9:00

30/11-2023

Netværksmøde

Program følger

Lokation følger, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af arbejdsmarkedssektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser