Bliv
kontaktet

Sundhed

Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i det danske sundhedsvæsen. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med. 

Mødeleder

Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedsvæsenet. Derfor ser jeg det som en stor gevinst at stå i spidsen for vores sundhedspolitiske netværk. Som mødeleder sikrer jeg, at vores oplægsholdere kommer med skarpe og fokuserede indlæg, som kan gøre netværket klogere og give ny inspiration til arbejdet ved at sørge for en god debat mellem netværket og oplægsholder. Samtidig sikrer jeg, at vi efter oplæggene bliver udfordret til at tænke nyt i arbejdsområder, og at vi drager nytte af de hinandens viden i øvelser og debatter.

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

6/2-2023

Dan Brun Petersen, lægefaglig vicedirektør, Holbæk Sygehus

Verden set fra Holbæk Sygehus

Hvordan ser verden ud set fra et mindre akut-sygehushus, hvor syge borgere og massiv mangel på sundhedspersonale har været en del af hverdagen i årevis?  

Det giver Dan Brun Petersen sit bud på. Fra sin lægekarriere har han fået et indgående kendskab til udkantshospitalernes svære forhold, og hvordan radikale ændringer kan være nødvendige, men som også giver nye udfordringer. Et af disse eksempler er indførelsen af et nyt lægeligt speciale i akutmedicin.  

Interessant er samtidig, at Dan Brun Petersen flere gange har arbejdet overordnet med sundhedsvæsenet som blandt andet centerchef i sundhedsstyrelsen. Han har været udsendt for Danida som rådgiver for Sundhedsministeriet i Tanzania. Og så er han ikke bange for at give sit besyv med i debatten om sundhedsvæsenets fremtid.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

17/4-2023

Arne Astrup, professor, dr.med. og Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fondens rolle som aktør i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. 

Novo Nordisk Fonden: Ingen anden privat fond har større indflydelse på det danske sundhedsvæsen. Årlige milliard-bevillinger på sundheds- og forskningsområdet har allerede sat sig store aftryk. Men bevillingerne ventes at vokse yderligere. Novo Nordisk Fonden har fået ny strategi for de kommende år. Hvad kommer det til at betyde for det danske sundhedsvæsen? Og hvordan skal det kommende Center For Sundt Liv og Trivsel til  Vægt bidrage til at stoppe den danske og internationale fedmeepidemi? Det kommer Arne Astrup forbi og giver sine bud på. Den internationalt anerkendte ernæringsforsker sidder i dag i ledelsen i Novo Nordisk Fonden og har ansvaret for at få etableret det nye center samt projekter inden for overvægt samt ernæring. Bagefter tager vi debatten om politikernes ansvar i forhold til at bekæmpe overvægt og Novo Nordisk Fondens rolle som aktør i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. 

Tilgår, kl. 9:30-12:30

29/8-2023

Offentliggøres snarest

Det årlige døgnseminar

Netværkets årlige topmøde finder sted på Kragerup Gods. Omringet af smuk natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke, suppleres det faglige program med en dejlig sæsonbaseret middag på godets restaurant. 

Emnet og oplægsholderne lægger vi os fast på efter Folketingsvalget, hvor der ligger et nyt regeringsprogram og måske et regeringsskifte. Samtidig skal programmet også afpasses efter situationen i sundhedsvæsenet generelt til den tid. Emne og deltagere laves med input fra netværksmedlemmerne.

 

Kragerup Gods, kl. 10:00-8:00

Torben Hollmann, centerchef, sundhed og ældre, Næstved Kommune & Niels Reichstein Larsen, sygehusdirektør, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Det nære sundhedsvæsen i bevægelse

Når vi holder døgnmøde, så har de nye sundhedsklynger eksisteret i et år. Er det snakkeklubber eller vigtige redskaber for at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen? Det spørger vi blandt andet sundhedschefen og sygehusdirektøren om. Torben Hollmann og Niels Reichtein arbejder begge i områder, hvor befolkningen har flere sygdomme end gennemsnittet, og hvor der er problemer med at rekruttere borgere. Det har presset Næstved Kommune og Næstved sygehus til at tænke i helt nye baner, hvor de gamle skel på sundheds- området udviskes. Kan man være indlagt hjemme og hvad laver sygehuspersonalet i plejehjemmenes medicinrum? Kom og få forklaringen.

Kragerup Gods, kl. 10:15-12:00

26/10-2023

Netværksmøde

Offentliggøres snarest

Altinget, Ny Kongensgade 10, 147 København, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets sundhedsnetværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sundhedssektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser