Følg L 36 Lov om planlægning med videre
(Kirkeministeriet)


Fremsat af: Louise Schack Elholm (MF (V), fhv. kirkeminister, minister for landdistrikter og for nordisk samarbejde)
Ministerområde: Kirkeministeriet
Status: 2. behandling
18/4
2023
3. BEHANDLING

Salen: Planlovens formålsbestemmelse bliver udvidet til at omfatte klima

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (L 36).

13/4
2023
2. BEHANDLING

Salen: Lov om planlægning m.v.

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (L 36).

21/3
2023
23/2
2023
1. BEHANDLING

Salen: Lov om planlovs-ændring for klimaet

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (L 36).

8/2
2023
FREMSAT

Lovforslag: L 36 (Kirkeministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. (Fremme af vedvarende energi i den fysiske planlægning og effektivisering af sagsbehandling i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet).