Følg L 95 Lov om social service med videre
(Social-, Bolig- og Ældreministeriet)


Fremsat af: Pernille Rosenkrantz-Theil (Social- og boligminister, MF (S))
Ministerområde: Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Status: Vedtaget
29/2
2024
VEDTAGET

Lovforslag: L 95 (Social-, Bolig- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Den nationale sikkerhedskonsulentordning og koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold, bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende grønlandske og færøske borgere, der er dømt til anbringelse på institution i Danmark, forenkling af reglerne vedrørende børne- og ungeudvalgene m.v.).

29/2
2024

Salen: Lov om social service, retssikkerhed og administration på det sociale område

Tredje behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (L 95).

27/2
2024
2. BEHANDLING

Salen: Lov om social service med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (L 95).

8/2
2024
23/1
2024
1. BEHANDLING

Salen: Lov om social service

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (L 95).

11/1
2024
FREMSAT

Lovforslag: L 95 (Social-, Bolig- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Den nationale sikkerhedskonsulentordning og koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold, bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende grønlandske og færøske borgere, der er dømt til anbringelse på institution i Danmark, forenkling af reglerne vedrørende børne- og ungeudvalgene m.v.).