Følg B 119 4 måneders sorgorlov til den tilbageværende forælder med børn under 18 år i forbindelse med dødsfald
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Leif Lahn Jensen (MF (S), næstformand, Statsrevisorerne, 1. næstformand, Folketingets Præsidium), Lars Christian Lilleholt (MF (V), fhv. energi-, forsynings- og klimaminister), Karina Lorentzen Dehnhardt (MF, gruppeformand (SF)), Ole Birk Olesen (MF (LA), medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune), Henrik Frandsen (MF og gruppeformand (M), kommunalbestyrelsesmedlem (Tønderlisten), Tønder Kommune), Peter Skaarup (MF, gruppeformand (DD)), Mai Mercado (MF og gruppeformand (K), fhv. børne- og socialminister, fhv. formand, FOF), Trine Pertou Mach (MF (EL)), Martin Lidegaard (MF (R), politisk leder, Radikale), Peter Kofod (MF (DF)), Helene Liliendahl Brydensholt (MF (ALT), flygtninge- og integrationsordfører), Aaja Chemnitz Driefer (MF (IA), formand, Arktiske Parlamentarikere)
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: 2. behandling
28/5
2024

Salen: Fire måneders sorgorlov til den tilbageværende forælder med børn under 18 år i forbindelse med dødsfald

Anden og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om fire måneders sorgorlov til den tilbageværende forælder med børn under 18 år i forbindelse med dødsfald (B 119).

14/3
2024

Salen: Sorgorlov til tilbageværende forælder med børn under 18 år

Første behandling af forslag til folketingsbeslutning om 4 måneders sorgorlov til den tilbageværende forælder med børn under 18 år i forbindelse med dødsfald (B 119).

22/2
2024
FREMSAT

Lovforslag: B 119 (borgerforslag)

Forslag til folketingsbeslutning om 4 måneders sorgorlov til den tilbageværende forælder med børn under 18 år i forbindelse med dødsfald (borgerforslag).