Følg B 86 Reglerne for børns automatiske erhvervelse af dansk statsborgerskab og erhvervelse af statsborgerskab som biperson
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

27/4
2023
17/3
2023