Følg L 16 Lov om forbrugslånsvirksomheder med videre
(Erhvervsministeriet)


Fremsat af: Simon Kollerup (MF (S), formand, Folketingets Finansudvalg, forsvarsordfører)
Ministerområde: Erhvervsministeriet
Status: Fremsat
11/10
2022
1. BEHANDLING

Salen: Lov om forbrugslånsvirksomheder med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, kreditaftaleloven, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love (L 16).

5/10
2022
FREMSAT

Lovforslag: L 16 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, kreditaftaleloven, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love. (Indgreb over for kreditter, der ydes rentefrit og uden andre omkostninger samt ændring af dækningsområde for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber til at omfatte livsforsikringsselskaber, der udøver arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed i Danmark).