Følg L 36 Lov om varmeforsyning
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Dan Jørgensen (Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, MF (S) )
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: Fremsat
14/10
2022
1. BEHANDLING

Salen: Lov om varmeforsyning

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (L 36).

5/10
2022
FREMSAT

Lovforslag: L 36 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra prisreguleringen).