Følg B 123 Ret til ambulant behandling for voldsudsatte og deres børn
(Social- og Indenrigsministeriet)


Fremsat af: Sikandar Siddique (Politisk leder, Frie Grønne), Uffe Elbæk (Forfatter, fhv. MF (ALT), fhv. kulturminister (R)), Susanne Zimmer (Fhv. MF (FG), tidl. MF (ALT))
Ministerområde: Social- og Indenrigsministeriet
Status: 2. behandling
4/5
2021
2. BEHANDLING

Salen: Ret til ambulant behandling for voldsudsatte og deres børn

2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om ret til ambulant behandling for voldsudsatte og deres børn (B 123).

6/4
2021
1. BEHANDLING

Salen: Ret til ambulant behandling for voldsudsatte og deres børn

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ret til ambulant behandling for voldsudsatte og deres børn (B 123).

22/1
2021
FREMSAT

Lovforslag: B 123 (Social- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om ret til ambulant behandling for voldsudsatte og deres børn.