Følg L 143 Lov om fremme af vedvarende energi
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Lars Aagaard Møller (Klima-, energi- og forsyningsminister (M))
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: Vedtaget
4/6
2024
VEDTAGET

Lovforslag: L 143 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Justering af satserne for grøn pulje, ændring af grøn pulje, bemyndigelser til at fastsætte regler om indberetning af oplysninger og offentliggørelse af oplysninger m.v.).

4/6
2024

Salen: Lov om fremme af vedvarende energi

Tredje behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (L 143).

28/5
2024
2. BEHANDLING

Salen: Lov om fremme af vedvarende energi

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (L 143).

18/4
2024

Salen: Lov om fremme af vedvarende energi

Første behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (L 143).

20/3
2024
FREMSAT

Lovforslag: L 143 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Justering af satserne for grøn pulje, ændring af grøn pulje, bemyndigelser til at fastsætte regler om indberetning af oplysninger og offentliggørelse af oplysninger m.v.).