Følg L 165 Lov om fremme af vedvarende energi med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Lars Aagaard Møller (Klima-, energi- og forsyningsminister (M))
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: 2. behandling
4/6
2024

Salen: Lov om fremme af vedvarende energi med videre

Tredje behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om varmeforsyning (L 165).

28/5
2024
2. BEHANDLING

Salen: Lov om fremme af vedvarende energi med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om varmeforsyning (L 165).

15/5
2024
2/5
2024
1. BEHANDLING

Salen: Lov om fremme af vedvarende energi med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om varmeforsyning (L 165).

24/4
2024
FREMSAT

Lovforslag: L 165 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om varmeforsyning. (Bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler om fremme af vedvarende energi, herunder om at fastsætte regler om fravigelse af visse miljø- og naturbeskyttelsesregler, og justering af rammer for etablering af vedvarende energi-anlæg på havet uden for udbud).