Følg L 165 B Lov om fremme af vedvarende energi med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Lars Aagaard Møller (Klima-, energi- og forsyningsminister (M))
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: Vedtaget
4/6
2024
VEDTAGET

Lovforslag: L 165 B (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og forskellige andre love. (Bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler om fremme af vedvarende energi, herunder til at fastsætte regler om fravigelse af visse miljø- og naturbeskyttelsesregler m.v.).

28/5
2024
FREMSAT

Lovforslag: L 165 B (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og forskellige andre love. (Bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler om fremme af vedvarende energi, herunder til at fastsætte regler om fravigelse af visse miljø- og naturbeskyttelsesregler m.v.).