Følg B 7 En ambitiøs strategi for energieffektiviseringer og energibesparelser frem mod 2030
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Søren Egge Rasmussen (MF (EL)), Jette Ryde Gottlieb (MF (EL), fhv. medlem af Københavns Borgerrepræsentation 2006-09), Søren Bo Søndergaard (MF (EL), fhv. MEP, Folkebevægelsen mod EU), Mai Villadsen (MF (EL), fhv. politisk ordfører)
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: 2. behandling
16/5
2023
2. BEHANDLING

Salen: Energieffektiviseringer og energibesparelser frem mod 2030

2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om en ambitiøs strategi for energieffektiviseringer og energibesparelser frem mod 2030 (B 7).

29/3
2023
23/2
2023
1. BEHANDLING

Salen: Ambitiøs strategi for energieffektiviseringer og energibesparelser frem mod 2030

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en ambitiøs strategi for energieffektiviseringer og energibesparelser frem mod 2030 (B 7).

13/12
2022
FREMSAT

Lovforslag: B 7 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om en ambitiøs strategi for energieffektiviseringer og energibesparelser frem mod 2030.