Følg L 26 Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Lars Aagaard Møller (Klima-, energi- og forsyningsminister (M))
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: Vedtaget
30/11
2023
VEDTAGET

Lovforslag: L 26 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde m.v. og lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Universalopladere til mobiltelefoner m.v., regler om kommunal støtte til bredbåndsudrulning, indhentning af oplysninger om elforbrug og indberetning af oplysninger om datacentres energimæssige ydeevne m.v.).

30/11
2023
3. BEHANDLING

Salen: Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde med videre og lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion (L 26).

28/11
2023
2. BEHANDLING

Salen: Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde med videre og lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion (L 26).

4/10
2023
FREMSAT

Lovforslag: L 26 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde m.v. og lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Universalopladere til mobiltelefoner m.v., regler om kommunal støtte til bredbåndsudrulning, indhentning af oplysninger om elforbrug og indberetning af oplysninger om datacentres energimæssige ydeevne m.v.).