Følg L 106 Lov om erhvervsfremme samt ændring af lov om dansk turisme
(Erhvervsministeriet)


Fremsat af: Morten Bødskov (Erhvervsminister, MF (S))
Ministerområde: Erhvervsministeriet
Status: Vedtaget
25/5
2023
VEDTAGET

Lovforslag: L 106 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og lov om dansk turisme. (Regulering af det nationale standardiseringsorgan i Danmark og udpegninger til Det Nationale Turismeforum og Dansk Turismes Advisoryboard).

25/5
2023
3. BEHANDLING

Salen: Erhvervsministeren må udpege bestyrelsen for det nationale standardiseringsorgan

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og lov om dansk turisme (L 106).

23/5
2023
2. BEHANDLING

Salen: Lov om erhvervsfremme og dansk turisme

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og lov om dansk turisme (L 106).

28/4
2023
18/4
2023
1. BEHANDLING

Salen: Erhvervsfremme dansk turisme

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme samt ændring af lov om dansk turisme (L 106).

12/4
2023
FREMSAT

Lovforslag: L 106 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og lov om dansk turisme. (Regulering af det nationale standardiseringsorgan i Danmark og udpegninger til Det Nationale Turismeforum og Dansk Turismes Advisoryboard).