Følg L 158 Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med videre
(Indenrigs- og Sundhedsministeriet)


Fremsat af: Sophie Løhde (Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V))
Ministerområde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Status: Vedtaget
4/6
2024
VEDTAGET

Lovforslag: L 158 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Ændring af patientklagesystemet, mulighed for sekretariatsafgørelser i patienterstatningsankesager, afvikling af Det Rådgivende Praksisudvalg og afbureaukratisering ved ejerskifte i tandlægeklinikker).

4/6
2024

Salen: Lov om klager i sundhedssystemet

Tredje behandling af forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (L 158).

30/5
2024
2. BEHANDLING

Salen: Lov om klage- med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (L 158).

18/4
2024

Salen: Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Første behandling af forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (L 158).

11/4
2024
FREMSAT

Lovforslag: L 158 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Ændring af patientklagesystemet, mulighed for sekretariatsafgørelser i patienterstatningsankesager, afvikling af Det Rådgivende Praksisudvalg og afbureaukratisering ved ejerskifte i tandlægeklinikker).