Følg L 162 Lov om social pension med videre
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Ane Halsboe-Jørgensen (Beskæftigelsesminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: 2. behandling
30/5
2024

Salen: Lov om social pension med videre

Tredje behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (L 162).

28/5
2024
2. BEHANDLING

Salen: Lov om social pension med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (L 162).

17/5
2024
2/5
2024
1. BEHANDLING

Salen: Lov om social pension med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (L 162).

24/4
2024
FREMSAT

Lovforslag: L 162 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension).