Følg L 162 A Lov om social pension med videre
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Ane Halsboe-Jørgensen (Beskæftigelsesminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Vedtaget
30/5
2024
VEDTAGET

Lovforslag: L 162 A (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension).

28/5
2024
FREMSAT

Lovforslag: L 162 A (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension).