Følg L 162 B Lov om social pension med videre
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Ane Halsboe-Jørgensen (Beskæftigelsesminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Vedtaget
30/5
2024
VEDTAGET

Lovforslag: L 162 B (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser).

28/5
2024
FREMSAT

Lovforslag: L 162 B (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser).