Følg L 23 Lov om arbejdsskadesikring med videre
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Ane Halsboe-Jørgensen (Beskæftigelsesminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Vedtaget
7/12
2023
VEDTAGET

Lovforslag: L 23 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love. (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen).

14/11
2023

Ny lov forringer deltidsansattes erstatninger for arbejdsskader

Arbejder man på deltid i en årrække, risikerer man fremover at få lavere i erstatning, hvis man kommer til skade på jobbet og mister dele af sin arbejdsevne.

Læs mere
13/11
2023

Efter ti år er længe ventet reform næsten i mål, men nu kritiseres den for at forsømme sit formål

Den nye arbejdsskadelov vil med stor sandsynlighed ikke nedbringe den årelange sagsbehandling i arbejdsskadesager, vurderer både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), advokater og fagbevægelsen kort før vedtagelsen. Dermed risikerer den længe ventede reform at forsømme en central del af sit formål.
 

Læs mere
4/10
2023
FREMSAT

Lovforslag: L 23 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love. (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen).