Følg L 67 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø med videre
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Ane Halsboe-Jørgensen (Beskæftigelsesminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Vedtaget
7/12
2023
VEDTAGET

Lovforslag: L 67 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven. (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.).

7/12
2023
3. BEHANDLING

Salen: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om
arbejdsskadesikring (L 67).

5/12
2023
2. BEHANDLING

Salen: Ændring af lov om arbejdsmiljø

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om
arbejdsskadesikring (L 67).

20/11
2023
16/11
2023
1. BEHANDLING

Salen: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om
arbejdsskadesikring (L 67).

3/11
2023
FREMSAT

Lovforslag: L 67 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven. (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.).