Følg L 161 Lov om arbejdsløshedsforsikring m
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Ane Halsboe-Jørgensen (Beskæftigelsesminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Vedtaget
30/5
2024
VEDTAGET

Lovforslag: L 161 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Neutralisering af virkning på indkomstoverførsler som følge af afskaffelse af en helligdag).

30/5
2024

Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre

Tredje behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (L 161).

28/5
2024
2. BEHANDLING

Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (L 161).

29/4
2024
SPØRGSMÅL OG SVAR

Lovspørgsmål

2/5
2024
1. BEHANDLING

Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (L 161).

24/4
2024
FREMSAT

Lovforslag: L 161 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Neutralisering af virkning på indkomstoverførsler som følge af afskaffelse af en helligdag).