Følg B 130 At give ældre borgere en reel ret til omsorg efter serviceloven
(Social- og Ældreministeriet)


Fremsat af: Karina Adsbøl (MF (DD), 4. næstformand, Folketingets Præsidium), Lise Bech (MF (DD)), Liselott Blixt (1. viceborgmester, Greve Kommune ), Bent Bøgsted (Fhv. MF (DD)), Hans Kristian Skibby (MF (DD))
Ministerområde: Social- og Ældreministeriet
Status: 2. behandling
8/6
2022
2. BEHANDLING

Salen: Ældre borgeres ret til omsorg efter serviceloven

2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om at give ældre borgere en reel ret til omsorg efter serviceloven (B 130).

10/5
2022
1. BEHANDLING

Salen: En reel ret til omsorg for ældre borgere

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at give ældre borgere en reel ret til omsorg efter serviceloven (B 130).

25/2
2022
FREMSAT

Lovforslag: B 130 (Social- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om at give ældre borgere en reel ret til omsorg efter serviceloven.