Centerchef: Uklare regler for frivillighed bør lempes

Centerchef: Uklare regler for frivillighed bør lempes

Dagpengemodtagere må udføre mindre frivilligt arbejde end efterlønneren. Ingen af dem må være frivillig lige så meget, som de har tid og lyst. Disse regler kunne med fordel forenkles, så flere fastholder deres frivillige indsats under dagpenge eller efterløn, skriver Laura Auken Larsen, centerchef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Kommende Fondsdeadlines

Specifik deadline

 • Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
  Titel: Almenvelgørende formål
  Ansøgningsfrist: 15. oktober 2022
  Beløb: 1.500.000 DKK
 • Holger Larsens Enkes Mindefond
  Titel: Selverhvervende trængende kvinder, unge, ældre, forskere samt foreninger/org.
  Ansøgningsfrist: 15. oktober 2022
 • Vanførefonden
  Titel: Foreninger og selvejende institutioner for bevægelseshandicappede
  Ansøgningsfrist: 18. oktober 2022
  Beløb: 5.200.000 DKK
 • Simon Spies Fonden
  Titel: Institutioner og foreninger med almennyttigt- og almentvelgørende formål
  Ansøgningsfrist: 01. november 2022
 • Fonden for Sparekassen i Skals
  Titel: Almennyttige formål i den tidl. Sparekassen i Skals' oprindelige virkeområde
  Ansøgningsfrist: 15. november 2022
 • Powered by

Kontinuerlig deadline