Følg L 147 B Sundhedsloven med videre
(Sundhedsministeriet)


Fremsat af: Magnus Heunicke (Miljøminister, MF (S))
Ministerområde: Sundhedsministeriet
Status: Vedtaget
9/6
2022
VEDTAGET

Lovforslag: L 147 B (Sundhedsministeriet)

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. (Lægers varetagelse af vaccinationsopgaver, Statens Serum Instituts forsyningspligt, hvad angår vacciner og beredskabsprodukter, og sygehusapoteker m.fl.s. distribution og håndtering af lægemidler til brug ved vaccination).

7/6
2022
FREMSAT

Lovforslag: L 147 B (Sundhedsministeriet)

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. (Lægers varetagelse af vaccinationsopgaver, Statens Serum Instituts forsyningspligt, hvad angår vacciner og beredskabsprodukter, og sygehusapoteker m.fl.s. distribution og håndtering af lægemidler til brug ved vaccination).