Deler ministeren en bekymringen for, at Danmarks Radios tilbud til ældre seere og lyttere vil blive forringet i forbindelse med den omfattende digitaliseringsplan?