Den første tirsdag i oktober åbner Folketinget, og et nyt folketingsår skydes i gang.

Folketingsåret begynder altid den første tirsdag i oktober, hvor Folketinget skal sættes på ny.

Præcis klokken 12 starter årets første møde i Folketingssalen. Det indledes af aldersformanden, der er det medlem, som har siddet længst tid i Folketinget.

Det første møde begynder med, at Folketinget vælger 1. formand og 4. næstformænd. De udgør tilsammen Folketingets ledelse, Præsidiet. Præsidiemedlemmerne udpeges af de fire største folketingsgrupper, der ikke har besat formandsposten.

Efter formandsvalget overtager formanden mødets ledelse efter aldersformanden.

Arrangør:
Folketingets Præsidium

Adresse:
Christiansborg
Chrisitiansborg
1218 København K


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »