Private fondes bevillinger til uddannelsessektoren er et positivt eksempel på samarbejdet mellem det offentlige og private