De potentielt frigivne ressourcer kan på nuværende tidspunkt ikke overføres til fritidstilbud