Kommunens beslutninger om fravigelser fra blandt andet folkeskolelovgivningen skal fremgå af kommunens hjemmeside