Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolens mål og rammer